hbgraphics.cz

ANIMACE A 3D ANIMACE

Animaci jsem se začala věnovat hlavně ve škole, kde jsme tvořili jak klasickou loutkovou stop motion animaci, tak i 3D animaci v programu Blender.

animace, úvod, tajemství vlny

ANIMACE A 3D ANIMACE

Animaci jsem se začala věnovat hlavně ve škole, kde jsme tvořili jak klasickou loutkovou stop motion animaci, tak i 3D animaci v programu Blender.

animace, úvod, tajemství vlny

ANIMACE A 3D ANIMACE

Animaci jsem se začala věnovat hlavně ve škole, kde jsme tvořili jak klasickou loutkovou stop motion animaci, tak i 3D animaci v programu Blender.

animace, co je pro mě tužka, video

klauzurní práce
CO JE PRO MĚ TUŽKA?

Tuto práci jsem vytvořila v rámci klauzurních komisionálních zkoušek ve druhém ročníku střední školy. Zadáno bylo téma Co je pro mě tužka?. Video jsem pojala spíše jako reklamu na tužku, kdy každá má myšlenka začíná u tužky a papíru.

návrh počítačové hry
ADVENTURE GAME

Tuto práci jsem také vytvořila ve škole. Zadané bylo téma Adventure game. 

Hra je zaměřená na menší děti a spočívá v pohybování se po světě a sbíraní zářících krystalů. Když hráč všechny krystaly posbírá, přesune se na další svět, na kterém zase plní jiné úkoly.

webdesign, tajemství vlny, video, animace

kombinace videa s animací
TAJEMSTVÍ VLNY

Toto video vzniklo kombinací klasického videa a stop motion loutkové animace. Příběh vypráví o dívce, která přišla o svou babičku. Se svou babičkou vždy ráda pletla a proto se spolu prostřednictvím pletení ještě setkají. Dívka se promění ve vlněnou postavičku a dojde až do vlněného světa, kterým ji babička provází.

FENAKISTISKOP

Tato práce vznikla při hodině výtvarné přípravy. Zadáním bylo vytvořit fenakistiskop, což je vlastně takové kolečko, které když roztočíme, tak se obrázek začne hýbat.

Jeden fenakistiskop ukazuje vývojové stadium žáby a druhý stadia vzniku motýla.

hbgraphics animace fenakistiskop transformed